BYGGLOVS-ANSÖKAN FÖR BALKONGER

Bygg er Balkong med RK Teknik!
När ni planerar att bygga en balkong i Sverige, är det viktigt att förstå processen för att söka och få bygglov.
Bygglov krävs för de flesta balkongprojekt.

RK Teknik – Er Partner Genom Hela Projektet

När ni väljer RK Teknik som partner för ert balkongprojekt, gör vi processen ännu enklare för er. Vi på RK Teknik kommer kostnadsfritt ta fram bygglovsritningar och bygglovsansökan för ert balkongprojekt! Det som tillkommer är kommunens fasta avgift för bygglovsansökan, samt eventuell kostnad för externa konsulter om kommun begär detta.
Det betyder att ni kan fokusera på er balkongdröm, medan vi tar hand om bygglovprocessen. Med över 40 års erfarenhet i branschen är RK Teknik den pålitliga partnern för att förverkliga era balkongvisioner.
Kontakta oss idag för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa er med ert balkongprojekt.

SÅ FUNKAR DET:

ANSÖKNINGSHANDLINGAR:

RK Teknik tar kostnadsfritt fram bygglovsritningar och bygglovsansökan.

ANSÖKAN:

RK Teknik skickar in en bygglovsansökan till kommunen.

HANDLÄGGNING:

Kommunen granskar ansökan för att se till att den följer alla gällande lagar och bestämmelser.

GRANNARS SYNPUNKTER:

Beroende på projektet kan grannar få möjlighet att lämna synpunkter.

BESLUT:

Kommunen beviljar eller avslår bygglovet, och beslutet kan överklagas om så krävs.

STARTBESKED:

RK Teknik söker innan byggnation ett startbesked från kommunen.

TILLSYN:

Kommunen kan utföra kontroller under byggnationen.

SLUTBESKED:

RK Teknik söker efter färdig byggnation ett slutbesked innan ni får ta balkongen i bruk.

INTRESSERAD AV VÅRA BALKONG-LÖSNINGAR?

DU ÄR VARMT VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS HÄR FÖR EN GRATIS OFFERTFÖRFRÅGAN OM ERT BALKONGPROJEKT. VI HAR MÅNGA PROJEKT I BLAND ANNAT MALMÖ, GÖTEBORG OCH STOCKHOLM. VÅRT TEAM SVARAR ER INOM KORT!

FRÅGOR & SVAR

Hur gör man i en förening om vissa vill bygga balkonger och andra inte?

Föreningen måste rösta för balkongbyggnation på en stämma med kvalificerad majoritet. Även om enskild medlem inte vill bygga måste det vara majoritet att andra får bygga balkong. I samband med stämman ställer vi gärna upp och håller ett informationsmöte där vi berättar mer om hur projektet brukar se ut samt alla de fördelar som en balkong genererar för den enskilde medlemmen

Kan ni hjälpa oss att söka bygglov för att bygga balkonger på vår fastighet?

Ja, det kan vi göra. Det första steget är att ett uppdragsavtal ska tecknas mellan RK och BRF och när det är undertecknat påbörjas bygglovshandlingarna.
Därefter hjälper våra arkitekter till att utforma bygglovsansökan utifrån fastighetens förutsättningar, statsbyggnadskontorets regelverk och föreningens egna önskemål.

Hur lång tid tar det att bygga balkonger?

Alla projekt och objekt är unika. Så det beror helt på vart och hur många balkonger som ni väljer att bygga. Men en specificerad tidplan tas fram i samband med ordern är upprättad.

Vem äger balkongen när den är monterad?

Balkongen bekostas av oftast av bostadsrättsinnehavaren men balkongen hamnar i föreningens ägo. Värdestegringen på lägenheten tillfaller lägenhetsinnehavaren.

Brukar det tillkomma extra kostnader under projektet?

Det är vanligast att varje medlem sätter in pengar på ett konto som föreningen hanterar och brukligt är att man sätter in ca 10% mer på vad sin respektive balkong kostar, det här för att Brf inte ska behöva äska pengar av den enskilde medlemmen under entreprenadtiden.
Efter som det kommer skilja sig åt gällande tillvalen kommer varje medlem att få en specificerad sammanställning gällande tillval som beställs för varje enskild lägenhet som har med balkonbyggnationen att göra efter uppmätning och efter entreprenaden kommer BRF att betala tillbaka pengar som inte utnyttjas

Vem är ansvarig för underhållet av en fastighets balkonger?

Då balkongen efter byggnationen är klar tillfaller i BRF:n ägo. Är BRF:n ansvarig för balkongens underhåll.

Påverkas avgifterna i bostadsrättsföreningen nu när man byggt balkonger?

Styrelsen i BRF:n behöver se över om och hur det påverkar avgifterna. En eventuell höjning gäller endast de som skaffar balkong och rör sig ca 50-70 kronor för ökade kostnader av underhåll.

Vad händer vid byggfel? Vem är ansvarig?

RK Teknik är ansvarig. 2 år efter färdigställande kan ni välja att besiktiga om balkongerna. RK Teknik lämnar 5 års garanti på vissa delar av balkongerna. Upptäcks däremot byggfel gäller det mycket längre än så. Föreningen utser en kontrollansvarig som följer arbetet och ser till att RK Teknik lever upp till sitt åtagande.

GÄLLER DETTA ERBJUDANDE OSS?

För att avgöra om du/ni är berättigade till vårt erbjudande om kostnadsfri bygglovsansökan, kan vi behöva ytterligare information från dig. Vänligen fyll i de begärda uppgifterna så att vi kan bedöma ditt berättigande. Din information kommer att hanteras med fullständig konfidentialitet och i enlighet med vår sekretesspolicy. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Formulär:

  • Max filstorlek: 200 MB.

KONTAKTA OSS!

Post/Faktura: Box 7, 615 02 Gusum
Besöksadress: Dalängsvägen 1, 615 71 Gusum
Telefon: +46 0123-210 20
Email: info(a)rkteknik.se

Kundförfrågan Östra Sverige:
Jörgen Filipsson
Telefon: +46 76-114 06 10
E-Post: jorgen@rkteknik.se

Kundförfrågan Väst Sverige:
Per Aldén
Telefon: +46 70-279 70 22
E-Post: per@rkteknik.se

Kundförfrågan Södra Sverige:
Tim Johansson
Telefon: +46 76-147 79 26
E-Post: tim.johansson@rkteknik.se

Kundförfrågan Norra Sverige:
Tim Johansson
Telefon: +46 76-147 79 26
E-Post: tim.johansson@rkteknik.se