GDPR – sekretesspolicy

Introduktion

Vi värnar om integriteten för våra besökare på hemsidan och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter. Genom att samtycka till användningen av kakor enligt villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången, ger du oss tillåtelse att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

Erkännande

Denna policy är baserad på en mall från SEQ Legal (seqlegal.com) och har anpassats av RK Teknik Balkongbyggare (www.rkteknik.se).

Insamling av personlig information

Vi samlar, lagrar och använder följande typer av personlig information:

1. Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem.
2. Information om dina besök på och användning av denna hemsida, inklusive referenskälla, besökets längd, sidvisningar och navigationsvägar på hemsidan.
3. Information som du tillhandahåller när du registrerar dig på vår hemsida, som din e-postadress.
4. Information som du lämnar när du skapar en profil på vår hemsida, som namn, kön, relationsstatus, födelsedag, profilbilder, intressen, hobbyer samt utbildnings- och anställningsinformation.
5. Information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, inklusive namn och e-postadress.
6. Information som du lämnar i samband med användning av våra tjänster på hemsidan.
7. Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive tidpunkt, frekvens och omständigheter för användning.
8. Information relaterad till ditt köp av produkter eller tjänster via vår hemsida, inklusive kontaktinformation och betalningsuppgifter.
9. Information som du publicerar på vår hemsida med syftet att dela den offentligt, inklusive användarnamn och innehåll i dina inlägg.
10. Kommunikation som du skickar till oss via e-post eller via hemsidans meddelandesystem, inklusive innehåll och metadata.
11. Annan personlig information som du aktivt delar med oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personuppgifter till oss, bör du ha deras samtycke för att lämna ut och behandla deras personuppgifter enligt denna policy.

Användning av personlig information

Personlig information som samlas in via vår hemsida kommer att användas för följande ändamål:

1. Administration av vår hemsida och verksamhet.
2. Anpassning av vår hemsida för dig.
3. Möjliggörande av användning av tjänster på vår hemsida.
4. Leverans av produkter som du har köpt via vår hemsida.
5. Leverans av tjänster som har köpts via vår hemsida.
6. Skickande av kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser samt insamling av betalningar.
7. Skickande av kommersiell kommunikation som inte är för marknadsföringssyften.
8. Skickande av e-postmeddelanden som du har begärt.
9. Skickande av nyhetsbrev via e-post om du har begärt det.
10. Skickande av marknadsföringskommunikation om vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parts verksamheter som vi tror kan vara av intresse för dig, antingen per post eller via e-post eller liknande teknologi, med ditt samtycke.
11. Tillhandahållande av statistisk information om våra användare till tredje parter (utan möjlighet att identifiera enskilda användare).
12. Hantering av förfrågningar och klagomål från eller om dig gällande vår hemsida.
13. Säkerhetsåtgärder för att skydda vår hemsida och förebygga bedrägerier.
14. Bekräftelse av ditt samtycke till användarvillkoren för vår hemsida, inklusive övervakning av privata meddelanden som skickas via vår hemsidas meddelandesystem.
15. Andra ändamål som anges i denna policy.

Om du lämnar personlig information för att publicera på vår hemsida kommer vi att använda den informationen i enlighet med ditt medgivande.

Dina sekretessinställningar kan användas för att kontrollera hur din information publiceras på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att dela din personliga information med tredje part för deras egen direktmarknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämning av personlig information

Vi kan dela din personliga information med våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer när det är rimligt nödvändigt för ändamål som anges i denna policy.

Vi kan också dela din personliga information med andra enheter inom vår företagsgrupp när det är rimligt nödvändigt för ändamål som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information:

1. När det krävs enligt lag.
2. I samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden.
3. För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, inklusive att lämna ut information till andra för att förebygga bedrägerier och minska kreditrisk.
4. I samband med försäljning av hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part för något annat ändamål än de som anges i denna policy.

Internationell dataöverföring

Information som vi samlar in kan lagras, behandlas och överföras mellan länder där vi bedriver ver

ksamhet för att möjliggöra användning av informationen i enlighet med denna policy. Din samtycke till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt är uttryckligen inhämtat.

Bevarande av personlig information

Vi bevarar personlig information endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna policy. Dokument som innehåller personuppgifter kan dock behållas längre i vissa fall:

1. Om det krävs enligt lag.
2. I samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden.
3. För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, inklusive att lämna ut information till andra för att förebygga bedrägerier och minska kreditrisk.

Din personliga informations säkerhet

Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information från förlust, missbruk eller ändring. Vi lagrar all personlig information på säkra servrar som skyddas med lösenord och brandvägg. Vi använder krypteringsteknologi för att skydda elektroniska finansiella transaktioner via vår hemsida. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt.

Ändringar

Denna policy kan uppdateras då och då genom att vi publicerar en ny version på vår hemsida. Du bör regelbundet besöka denna sida för att vara medveten om eventuella ändringar. Vi kan även meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller vår hemsidas meddelandesystem.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att få tillgång till all personlig information som vi har om dig. För att tillhandahålla sådan information kan vi kräva en avgift och verifiering av din identitet. Vi kan dock begränsa tillhandahållandet av viss information enligt vad som tillåts enligt lag. Du kan när som helst begära att vi inte behandlar din personliga information för marknadsföringsändamål.

Tredje parts hemsidor

Vår hemsida kan innehålla länkar till tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över eller ansvar för deras sekretesspolicyer och praxis.

Uppdatering av information

Om du anser att den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras, vänligen låt oss veta.

Kakor

Vår hemsida använder kakor. Kakor är små textfiler som skickas från vår webbserver till din webbläsare och lagras på din enhet. Vi använder kakor för att förbättra din användarupplevelse. Du kan ändra dina webbläsarinställningar för att blockera kakor om du önskar. Observera att detta kan påverka funktionaliteten på vår hemsida.

Detta är den redigerade versionen av er policy. Om det finns ytterligare ändringar eller anpassningar som behövs, vänligen låt mig veta.

FÖLJ OSS