Följ oss!

Du kan kontakta oss på många olika sätt, här kommer våra sociala media kanaler:

Betongbalkong Egnahem

Betongbalkong av betongkvalité C32 /40 undersida gjutes mot slätform, översida rollas. Balkong monteras med fall utifrån fasaden. All betong tillverkning sker i vår egen betongfabrik och kontrolleras mot Nordcert som är vårt 3 parts certifieringsorgan.

Quick info