VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BALKONG!

RK Teknik vill tacka dig för att du valt oss som din leverantör.
För att njuta av och utnyttja din nya balkong på bästa sätt,
läs informationen på denna sida.

ERIKSBERG INGLASNING

INSTRUKTIONER:

Gjuten slät undersida samt rollad översida. Ingen behandling på undersida.

Samtliga ytor rengöres med rengöringsmedel (typ allrent) och trasa. Rengöring får ej ske med lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel. Vid grovrengöring av betongytor användes murartvätt. UPE ram FZV och lackad i Ral 9011.
OBS!! SALTA ALDRIG BALKONGEN!

BALKONG RÄCKE

INSTRUKTIONER:

Balkongräcken av plattstål. Varmgalvaniserad 85um. Pulverlackerad. För kulörkoder se relationshandling.

Samtliga stålytor rengöres med milt rengöringsmedel (typ Bilschampo) och trasa. Rengöring får ej ske med lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel då lackeringen kan lösas upp. Vid skador på ytbehandling så slipas ytan lätt med slipduk och målas sedan med färg Tikkurilla Tema lac FD 50 och kulör enligt ovan. Vid skador på galvanisering så föregås målning av målning med zinkrik färg (typ Galvano).

STÅLBALKONG MED KOMPOSITTRALL

INSTRUKTIONER:

Stålram av kkr-profiler, gångyta av komposittrall och undersida av aluminiumplåt. Stålram: Varmgalvaniserad 85um zink in och utvändigt. För kulörkoder se relationshandling.

Trallen är uppdelad i 2 stycken, enklast brukar vara att lyfta trallen i bakkant först och ställa upp trallen mot väggen. Gör rent under trallen. Lyft sedan upp den främre trallen och ställ den mot den bakre trallen. Gör rent under trallen. Lägg sedan tillbaka trallen på respektive plats. Detta görs enklast av 2 personer. Samtliga ytor rengöres med rengöringsmedel (typ allrent) och trasa. Rengöring får ej ske med lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel. OBS Salta aldrig balkongen. Ev Mjukfog på balkong bör ses över varje år så inga läckage förekommer, vid läckage avlägsna dålig fog och ersätt med ny (Sikaflex 250 LM)

BETONGBALKONG
Gjuten i UPE ram

INSTRUKTIONER:

Gjuten slät undersida samt rollad översida. Ingen behandling på undersida.

Samtliga ytor rengöres med rengöringsmedel (typ allrent) och trasa. Rengöring får ej ske med lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel. Vid grovrengöring av betongytor användes murartvätt. UPE ram FZV och lackad i Ral 9011.

OBS!! SALTA ALDRIG BALKONGEN!

SYRÉN BALKONGRÄCKE

INSTRUKTIONER:

Varmgalvaniserad 85um. Räckesram av platt stål. Beklädd med sinuskorrigerad plåt. För kulor se relationshandling.

Samtliga stålytor rengöres med milt rengöringsmedel (typ Bilschampo) och trasa. Rengöring får ej ske med lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel då lackeringen kan lösas upp. Vid skador på ytbehandling så slipas ytan lätt med slipduk och målas sedan med färg Tikkurilla Tema lac FD 50 och kulör enligt ovan. Vid skador på galvanisering så föregås målning av målning med zinkrik färg (typ Galvano).