Kilströmskaj

Detta projektet hade lite olika utmaningar för oss på RK Teknik, dels utformningen med sin kubiska inglasade form, infästningen av så pass stora balkongerna i en KL-stomme(korslimmat trä) samt det logistiska flödet . Men med vårt fantastiska och engagerade team så har vi lyckats lösa alla de utmaningar som vi ställts inför under projektets gång.

Johan Karlsson
VD, RK Teknik Balkongbyggarna

Bostäderna på Kilströmskaj är grupperade kring en gemensam gård med utsikt mot havet i sydväst. Lägenheterna i markplan har egna entréer och privata uteplatser kring gården. Övriga lägenheter har inglasade balkonger som sticker ut vinkelrätt från fasaden för bästa utsikt.

GERT WINGÅRDHGERT WINGÅRDH, EN AV SVERIGES MEST PROFILERADE ARKITEKTER, är engagerad i flera projekt i Karlskrona. Ett av dem är Kilströmskaj.

– När vi såg denna plats som är vikt åt parkerade bilar kände vi direkt att här – längs kajen – vill man att människor ska kunna röra på sig och få möjlighet att bo, säger Gert Wingårdh. Det är ett väldigt fint läge med utsikt över fiskhamnen, den storskaliga bron och trevlig bebyggelse som fond. Vi var faktiskt förvånade över att det inte redan var byggt här.

Tanken med Kilströmskaj är att tydligt skilja sig från övrig bebyggelse för att bilda en egen plats i stadsbilden.

– Byggnaderna bildar en triangelformad yta mot den äldre bebyggelsen vilket blir ett positivt tillägg för platsen, fortsätter Gert Wingårdh. Genom att arbeta med nerdragen takfot så kommer husen kännas lägre än de är. Vi har också varit måna om att skapa ett antal siktlinjer som bidrar till upplevelsen på plats. Tillägg i en befintlig miljö kräver alltid något extra. Särskilt när man ska förhålla sig till en stad som också är ett världsarv. Vi vill inte låta utvecklingen stanna och bara kopiera något som redan är gjort utan skapa byggnader som tillför något och som utvecklar staden, med respekt för Karlskronas historia.

Besöka Kilströmskaj hemsida: kilstromskaj.se/husen/

Project Info