Miljö

MiljöFöretaget skall som helhet verka för att miljöarbete och miljöstyrning säkerställer verksamheten samt dess produkter/tjänster enligt givna krav, normer och lagar.

Våra medarbetare på RK är specialister på sitt kompetensområde och vårt mål är att varje medarbetare skall veta sin uppgift i miljöarbetet, uppgiftens krav, samt dess sammanhang och funktion.

Detta skall vidmakthållas med internkontroll, möten samt miljörevisioner.

Vi från ledningens sida skall verka för att de bästa förutsättningarna finnes och att vårt miljötänkande skall var högt i alla delar av företaget.

Vår målsättning är alltså att hålla en hög miljömedvetenhet genom ansvarsmedvetna medarbetare och en god och säker miljöstyrning.
Gusum, Oktober 2005

VD Ragnar Karlsson


Vi skall för att säkerhetsställa ett effektivt och välstrukturerat kvalitetsarbete använda oss av rutiner i RK Tekniks Företagshandbok.

Miljöpolicy

pdf-icon
Miljöpolicy