Kvalitetsdokument

rackeFöretaget skall som helhet verka för och mot en kvalite och ett kvalitetssäkringssystem som säkerställer att varje enskild order/objekt utföres med hög kvalite och enligt givna produktkrav/normer.

Våra medarbetare på RK är specialister på sitt kompetensområde och vårt mål är att varje medarbetare skall veta sin uppgift, uppgiftens krav, samt dess sammanhang och funktion.

Detta skall vidmakthållas med interna möten var vecka samt kvalitetsrevisioner.

Vi från ledningens sida skall verka för att de bästa förutsättningarna finnes och att vårt kvalitetstänkande skall var högt i alla delar av företaget.

Vår målsättning är alltså att hålla en hög kvalite genom ansvarsmedvetna medarbetare och en god och säker kvalitetsstyrning.
Gusum, Februari 1999

VD Ragnar Karlsson


Vi skall för att säkerhetsställa ett effektivt och välstrukturerat kvalitetsarbete använda oss av rutiner i RK Tekniks Företagshandbok.

Kvalitetspolicy

pdf-icon
Kvalitetspolicy

Certifikat

pdf-icon
EN 1090
pdf-icon
SS-EN 13369
pdf-icon
EN 13225

Prestandadeklarationer med av RK Teknik tillhandahållen komponentspecifikation/ ritning och dimensionering

pdf-icon
Stålbalkonger
Nr 2001
pdf-icon
Bärverk till balkonger
och byggnadsverk
Nr 2001
pdf-icon
Bärverk till balkonger
och byggnadsverk
Nr 2001
pdf-icon
Stålräcken
alla typer
Nr 2001
pdf-icon
Balkongtak
Nr 2001
pdf-icon
Ingjutningsgods
för räcken i betong
Nr 2003
pdf-icon
Pinnskruv/kapad gängstång
Nr 2101, 2102
2103, 2104, 2105
2106, 2107, 2108
2109, 2110
pdf-icon
Betongpelare
Nr 3001
pdf-icon
Vägg och sockelelement
Nr 3002

Prestandadeklarationer med av beställaren tillhandahållen komponentspecifikation/ ritning och dimensionering

pdf-icon
Stålbalkonger
Nr 2002
pdf-icon
Bärverk till
balkonger och
byggnadsverk
Nr 2002
pdf-icon
Stålräcken
alla typer
Nr 2002
pdf-icon
Balkongtak
Nr 2002
pdf-icon
Ståltrappor
Nr 2002