Sophus Lies gate

Sophus Lies gate 6 B
Kund:
Interessentskapet balkongbyg. Sophus lies gate
Adress:
Sophus lies gate
Ort:
Oslo
Omfattning:
8 st stålbalkonger med stålräcken.
Beskrivning:
Balkonger i stål med golv av fiberbetong och skiffer, samt undertak av steniskivor. Balkongräcken i stål.
Årtal:
20005

Sophus Lies gate