Niels Juels gt 47 & 49

Niels Juels gt 47 & 49
Kund:
Balkongutbygger i Sameiet Niels Juels gt. 47 & 49
Adress:
Niels Juels gata 47 och 49
Ort:
Oslo
Omfattning:
18 st. stålbalkonger med stålräcken. Byte av fönster och balkongdörrar.
Beskrivning:
Stålbalkonger med golv av 3Tett samt undersida av steni colour. Balkongräcken i stål med glas.
Årtal:
2007

Niels Juels gate