Produksjon

Stålkonstruksjoner

Stålkonstruksjoner til byggearbeid, anlegg, balkonger, broer m.m. Lages ubehandlet, lakkert, varmeforsinket og/eller rustfritt/syrefast.
Maskiner som brukes i dette arbeidet er båndsagskappere, stansemaskiner, boremaskiner, vertikale fleroperasjonsmaskiner, kantbukker, gass-/plasmaskjærere og sveiseapparater.
Samtlige av sveiserne våre er lisensiert i samsvar med EN 287.

Produktion Svets

Pinneskruer/Gjengestenger

– Kapping av gjengestenger i alle kvaliteter og utførelser.
Ubehandlede, blankforsinkede, varmforsinkede, rustfrie, syrefaste osv.
– Fremstilling av spesialskiver og spesialskruer.
– Salg av skruer, muttere, skiver, ekspandere og kjemiske ankere.

Produktion

Innstøpingsgods for betong og balkong

– Fremstilling av alle typer innstøpingsgods, for eksempel sveiseplater, montasjedeler eller innstøpingsbjelker i ubehandlet, varmforsinket, rustfritt eller syrefast.
– Innstøpingsgods for balkongrekkverkene M10 (80 cc), M10 (100 cc), M12 (100 cc) og M12 (115 cc).

Fästen

Gjengede deler

– Fremstilling av gjengehylser, runde, firkanter, sekskanter i ubehandlet kvalitet, blankforsinket, varmforsinket, rustfritt og syrefast.

Svarvat

Dreide og freste deler

– Dreide og freste deler i alle kvaliteter.
Maskiner til slikt arbeid er kurveautomater, supportdreiebenker, revolverdreiebenker, CNC-dreiebenker, fresemaskiner, fleroperasjonsmaskiner og boremaskiner.

Svarvat