Miljø

Miljö

Selskapet som helhet må arbeide for å sikre at miljøhensyn og kontroll sikrer virksomheten og dens produkter / tjenester i henhold til spesifiserte krav, standarder og lover.

Våre ansatte i RK er spesialister på sitt område av ekspertise og vårt mål er at alle ansatte skal kjenne sin rolle i miljøarbeidet, oppgavekrav, samt sin kontekst og funksjon.

Dette skal opprettholdes med interne, møter og miljørevisjon.

Vi er en del av ledelsen vil arbeide for de beste forholdene som finnes, og at vårt miljøengasjement bør var høy i alle deler av selskapet.

Vårt mål er derfor å opprettholde høy miljøbevissthet gjennom samvittighetsfull medarbeider og en god og trygg miljøledelse.

Gusum, oktober 2005
President Ragnar Karlsson


Vi skal til å gi effektiv og godt strukturert miljøarbeid gjøre bruk av rutiner i RK Technique Selskapet Manual.

Miljöpolitikk

pdf-icon
Miljöpolitikk