Kvalitet Dokumenter

racke

Selskapet som helhet må jobbe for og mot en kvalitet og et kvalitetssikringssystem som sikrer at hver enkelt ordre / element er utført med høy kvalitet og i henhold til gitte produktkrav / standarder.

Våre ansatte i RK er spesialister på sitt område av ekspertise og vårt mål er at alle ansatte skal kjenne sin rolle, oppgave krav, så vel som dens kontekst og funksjon.

Dette skal opprettholdes med interne møter var ukentlig og kvalitetsrevisjoner.
Vi er en del av ledelsen vil arbeide for de beste forholdene som finnes, og at vår kvalitet vilje var høy i alle deler av selskapet.

Vårt mål er derfor å opprettholde høy kvalitet gjennom samvittighetsfull medarbeider og en god og trygg kvalitetsstyring.

Gusum, februar 1999
President Ragnar Karlsson


Vi skal til å gi effektiv og godt strukturert kvalitetsarbeid gjøre bruk av rutiner i RK Technique Selskapet Manual.
Nedenfor er vår kvalitetspolitikk

Kvalitetspolitikk

pdf-icon
Kvalitetspolitikk

Sertifikat

pdf-icon
EN 1090-1:2009+A1:2011
pdf-icon
SS-EN 13369:2004
pdf-icon
EN 1090

Prestandadeklarationer med av RK Teknik tillhandahållen komponentspecifikation/ ritning och dimensionering

pdf-icon
Stålbalkonger
Nr 2001
pdf-icon
Bärverk till balkonger
och byggnadsverk
Nr 2001
pdf-icon
Bärverk till balkonger
och byggnadsverk
Nr 2001
pdf-icon
Stålräcken
alla typer
Nr 2001
pdf-icon
Balkongtak
Nr 2001
pdf-icon
Ingjutningsgods
för räcken i betong
Nr 2003
pdf-icon
Pinnskruv/kapad gängstång
Nr 2101, 2102
2103, 2104, 2105
2106, 2107, 2108
2109, 2110
pdf-icon
Betongpelare
Nr 3001
pdf-icon
Vägg och sockelelement
Nr 3002

Prestandadeklarationer med av beställaren tillhandahållen komponentspecifikation/ ritning och dimensionering

pdf-icon
Stålbalkonger
Nr 2002
pdf-icon
Bärverk till
balkonger och
byggnadsverk
Nr 2002
pdf-icon
Stålräcken
alla typer
Nr 2002
pdf-icon
Balkongtak
Nr 2002
pdf-icon
Ståltrappor
Nr 2002