Kv Plantagelyckan

Kv Plantagelyckan
Kund:
Malmgren Fastigheter
Adress:
Kävlingevägen
Ort:
Lund
Omfattning:
12 st betongbalkonger, räcken med sinusplåt.
Beskrivning:
Balkonger av lättklinkerbetong. Lägges i fasaden ingjutna vinkelstål. Balkongräcke med sinusplåt.
Årtal:
2004

Plantagelyckan