Så här enkelt är det!

Kundkontakt
1. Vi kommer på besök hos dig. Vi diskuterar, tittar och fotograferar.
2. Vi lämnar ett anbud på en totalentreprenad.
3. Vid ert beslut upprättas ett kontrakt/order.
4. Nu ska bygglov sökas om det inte redan finns. Antingen ombesörjer ni det själva, eller så utarbetar och söker vi det åt er.
MätningDetaljer
5. Vi kommer till er igen för detaljerade mätningar, genomgång av eventuella tillval samt upprättande av diverse dokument.
Produktion
6. Produktion av balkonger, räcken, infästningsdetaljer etc. görs i vår fabrik i Gusum.
Byggställningar
7. Etablering av bygg- arbetsplats – ställningar, utrustning samt eventuella förberedande el- och vvs-arbeten.
8. Byggnation av balkonger, dörrar m.m.
9. Avetablering av byggarbetsplats.
10. Slutbesiktning och uppföljning.